Hoofdpagina Oefenvormen     Links Over deze site Contact  

Oefenvorm: horde met lijnen  
Terug naar: hordelopen

Onderdeel: Hordelopen
Leeftijdscategorieën: D-junioren
Benodigde materialen: Hordes + touwtjes of latten

(mogelijke) doelstellingen:

Op de juiste plek afzetten en landen bij hordelopen
Doorzetten van de renbeweging


Organisatie:
Plaats een aantal hordes op bijvoorbeeld 3-pas afstand van elkaar. Leg 60 cm (2 voeten) voor iedere horde en 30 cm (1 voet) na iedere horde een touw of lat neer.

Stofomschrijving:
De kinderen rennen om de beurt over de hordes. Ze zetten voor het touw af en landen voorbij het touw achter de horde. Ze mogen het touw bij afzet en landing niet aanraken. Het beste is als de afstand voor de horde ongeveer 2x zo groot is als de afstand na de horde. Dit dwing je met de touwen af.

Variatie mogelijkheden:
Open voor suggestiesjeugdatleet.nl - oefenvormen atletiek