Hoofdpagina Oefenvormen     Links Over deze site Contact  

Oefenvorm: Loper, renner, sprinter...  
Terug naar: balwerpen

Onderdeel: Balwerpen
Leeftijdscategorieën: Mini-, C- en B-pupillen
Benodigde materialen: 5 pilonnen, 1 zachte bal

(mogelijke) doelstellingen:

Sprintjes trekken
Gericht werpen van een bal


Organisatie:
Zet met vier pilonnen een vierkant uit van ongeveer 12 bij 12 meter. Zet op de plek waar de sprint begint (en eindigt) een extra pilon neer.

Stofomschrijving:
De kinderen staan in een kring. Ze gooien de bal over en noemen daarbij de naam van degene waarna ze gooien. Als het kind de verkeerde naam roept, of als het andere kind de bal niet vangt, is dat een fout. Degene die een fout maakt is nu de tikker. De andere kinderen rennen een rondje om het vierkant. De tikker pakt de bal en probeert een rennend kind af te gooien. Dit tikker mag hierbij met de bal rennen. Als dat lukt, is het geraakte kind de nieuwe tikker. De oude tikker rent met de kinderen mee. De nieuwe tikker probeert iemand af te gooien, enz...

Als alle kinderen een rondje hebben gerend, is één kind de tikker. Dat kind
heet vanaf dan 'loper 1'. Het spel begint opnieuw, alleen bij het overgooien heet dat kind loper 1. Dit maakt het iets lastiger. Het kind dat daarna de laatste tikker is, wordt loper 2, daarna loper 3, en zo verder. Als een loper nogmaals de laatste tikker is, wordt dat renner 1, daarna komen nog de namen sprinter en eventueel super sprinter.

Variatie mogelijkheden:
- Eenvoudige versie: Als iemand een fout maakt rent deze een rondje om de groep. Vanaf dan heeft deze een andere naam.

- Je kan andere namen zoals: baby, peuter, kleuter, kind,... gebruiken.jeugdatleet.nl - oefenvormen atletiek