Hoofdpagina Oefenvormen     Links Over deze site Contact  

Oefenvorm: Muurwerpen  
Terug naar: balwerpen

Onderdeel: Balwerpen
Leeftijdscategorieën: Pupillen
Benodigde materialen: Een bal (hard, voetbalformaat)

(mogelijke) doelstellingen:

Snel en vaak werpen van een bal


Organisatie:
Zorg voor een werplijn op ongeveer 4 meter van een muur.

Stofomschrijving:
Maak twee groepjes. De eerste van de groepjes gaan achter de werplijn klaarstaan. Als de trainer het signaal geeft werpen ze de bal vanachter de werplijn 4x tegen de muur. Er wordt op de "voetbal inworp" manier geworpen (van achter het hoofd met twee handen). De kinderen mogen de bal pas pakken en opnieuw gooien als ze er van achter de werplijn bij kunnen. Als er het gevraagde aantal keer is geworpen, krijgt de volgende van het groepje de bal.

Spel variant: eitje leggen
Je kan dit spel het best met een tennisbal doen. De kinderen gaan in een rij achter de werplijn staan. De eerste van de rij werpt de bal tegen de muur en sluit direct daarna achteraan de rij aan. Nadat de bal één keer heeft gestuiterd, pakt nummer 2 van de rij de bal en gooit deze ook tegen de muur. Daarna is nummer 3 enz. Als een kind een fout maakt (bijvoorbeeld 2x stuiteren), valt deze af. Wie blijft het langst over?jeugdatleet.nl - oefenvormen atletiek