Hoofdpagina Oefenvormen     Links Over deze site Contact  

Oefenvorm: Estafette met hindernissen  
Terug naar: estafette

Onderdeel: Estafette
Leeftijdscategorieën: Pupillen
Benodigde materialen: Enkele pilonnen, materialen voor de hindernissen, estafettestokjes

(mogelijke) doelstellingen:

Kennismaken met estafette
Leuke spelvorm, samenwerken


Stofomschrijving:
Hieronder hindernissen die je kan gebruiken bij eenvoudige estafette spelletjes.

- Laat de kinderen op de heen of terugweg op een bepaalde manier bewegen. Bijvoorbeeld: hinkelen, achteruit rennen, huppelen, twee benen naast elkaar springen, een koprol maken, of op armen en benen met de buik omhoog.
- De kinderen rennen twee rondjes om de pilon dat als keerpunt dient.
- Leg een hoepel of fietsband neer. Op de heen- of terugweg gaan de kinderen met het hele lichaam door hoepel.
- Leg een springtouwt bij het keerpunt neer, de kinderen springen 5 keer touwtje.
- Plaats enkele hordes, de kinderen springen hier overheen.
- Zet een aantal grote pilonnen of speren achter elkaar. De kinderen zigzaggen hier omheen.
- Leg hoepels op enige afstand van elkaar neer. De kinderen springen van hoepel naar hoepel. Ook kan je de opdracht geven om met twee benen naast elkaar of hinkelend door de hoepels te springen.
- Zet een bank in de lengte neer. De kinderen maken enkele banksprongen: twee handen op de bank, met de voeten naast elkaar over de bank heen en weer springen.
- Leg langs de route hoedjes van verschillende kleuren neer. De kinderen tikken eerst alle blauwe hoedjes aan, dan alle rode hoedjes enz.
- Indien beschikbaar kan je gebruik maken van allerlei 'sport en spel' materialen, denk aan: skippyballen, springzakken, looplatten, pedalo's, e.d.jeugdatleet.nl - oefenvormen atletiek