Hoofdpagina Oefenvormen     Links Over deze site Contact  

Oefenvorm: Materialen estafette  
Terug naar: estafette

Onderdeel: Estafette
Leeftijdscategorieën: Alle
Benodigde materialen: 4 bakken, verschillende materialen (van ieder een paar)

(mogelijke) doelstellingen:

Rennen van korte sprintjes
Leuk teamspel


Organisatie:
Zet voor beide teams twee bakken op enige afstand van elkaar. Doe in de voorste bakken enkele materialen. Mogelijkheden: een lintje, estafettestokje, kegel, werpbal, medicinebal, kogel of (oude) discus. Zorg dat beide teams dezelfde materialen in hun bak hebben.

Stofomschrijving:
Vorm twee teams. Ieder team gaat in een rijtje achter hun bak met materialen klaarstaan. Het doel is om in estafettevorm alle materialen naar de andere bak te brengen.
Op startsignaal pakken de eerste kinderen van beide teams één materiaal uit de bak en brengen deze zo snel mogelijk naar de bak aan de overkant. Daar leggen ze het materiaal (voorzichtig!) in en rennen terug naar hun team, waar ze de nummer twee aantikken. Zodra het tweede kind is aangetikt pakt deze ook een materiaal uit de bak en brengt deze naar de overkant. Dan wordt nummer drie aangetikt, enz... Dit gaat door totdat alle materialen naar de andere bak zijn gebracht. Welk team is als eerst klaar?
Vervolgens kunnen de materialen in estafettevorm worden teruggebracht.

Variatie mogelijkheden:
Open voor suggestiesjeugdatleet.nl - oefenvormen atletiek