Hoofdpagina Oefenvormen     Links Over deze site Contact  

Oefenvorm: Kring estafette  
Terug naar: estafette

Onderdeel: Estafette
Leeftijdscategorieën: Alle
Benodigde materialen: 8 (of meer) pilonnen, 2 estafettestokjes

(Mogelijke) doelstellingen:

Overpakken stokje oefenen


Organisatie:
Zet een cirkel uit met acht pilonnen, als er meer dan acht kinderen zijn gebruik je net zoveel pilonnen als kinderen.

Stofomschrijving:
We bespreken twee verschillende vormen:

Variant 1: oefenen
Alle kinderen gaan bij een pilon staan en één kind krijgt het stokje. Het kind rent met het stokje eerst een heel rondje tegen de klok in om de cirkel en geeft het stokje door aan het kind bij de volgende pilon. Doorgeven met de bovenhandse wisseltechniek, links aangeven, rechts aanpakken. Het volgende kind rent ook een heel rondje en geeft het stokje door aan de volgende kind, enz. Dit totdat iedereen een aantal keer heeft gerend.
Je kan het ook met twee stokjes doen. Stop als de stokjes terug bij de eerste renners zijn.

Variant 2: wedstrijdje
Vorm twee even grote teams, geef één team lintjes. De kinderen van de teams verspreiden zich 'om en om' over de pilonnen van de cirkel. Dus bij de ene pilon een kind van team 1, bij de volgende pilon een kind van team 2, enz.
Geef de eerste lopers van beide teams een estafettestokje. Op startsignaal rennen de eerste lopers een heel rondje om de cirkel. Vervolgens geven ze het stokje door aan de volgende loper van hun team (twee pilonnen verder). De tweede lopers rennen ook een rondje en geven het stokje door aan de derde lopers, enz. Bij welk team is het stokje als eerst terug bij de starter?


jeugdatleet.nl - oefenvormen atletiek