Hoofdpagina Oefenvormen     Links Over deze site Contact  

Oefenvorm: Merkteken + niet kijken  
Terug naar: estafette

Onderdeel: Estafette
Leeftijdscategorieën: D-junioren
Benodigde materialen: pilonnen, hoedjes, estafettestokje

(mogelijke) doelstellingen:

Op het juiste moment gaan rennen
Niet (achterom) kijken bij de wissel


Organisatie:
Zet voor iedere groepje een wisselvak van ongeveer 12 meter uit en leg op 5 meter voor het vak een extra hoedje (zie ook afbeelding).

Stofomschrijving:
Vorm kleine groepjes. Van ieder groepje gaat één kind (kind B) aan het begin van het wisselvak staan. Op signaal rent het eerste kind met stokje (kind A) naar het wisselvak. Als kind A het merkteken passeert, begint kind B met rennen. Vanaf dat moment kijkt deze niet meer achterom. Kind A legt het stokje in de hand en roept 'ja'. Op dat moment doet kind B zijn hand dicht en sprint met stokje tot de pilon.
De kinderen wisselen met de bovenhandse wisseltechniek, links aangegeven, rechts aanpakken. Let op dat het vertrekkende kind, nadat het merkteken is gepasseerd, echt niet meer achterom kijkt. Het kind mag zijn hand pas dichtdoet als deze 'ja' hoort. Let verder op dat het vertrekkende kind de arm stil naar achteren houdt en dat er in het wisselvak wordt gewisseld.

Afbeelding (twee groepjes, waarvan één rent):

Variatie mogelijkheden:
Zet meerdere wisselvakken achter elkaar uit of maak er een rondje van. Het is dan ook mogelijk om een wedstrijdje te doen.jeugdatleet.nl - oefenvormen atletiek