Hoofdpagina Oefenvormen     Links Over deze site Contact  

Oefenvorm: Spiraallopen  
Terug naar: hoogspringen

Onderdeel: Hoogspringen
Leeftijdscategorieën: Alle
Benodigde materialen: 6 pilonnen

(mogelijke) doelstellingen:

Rennen in bochten oefenen
Scherpe bochten maken


Organisatie:
Zet een rij pilonnen neer met tussen de pilonnen ongeveer 1 meter.

Stofomschrijving:
De kinderen gaan omstebeurt rondjes rennen waarbij de straal steeds kleiner wordt. Er wordt dus in een naar binnen lopende spiraal gerend. De 'middelpuntvliedende kracht' wordt dan steeds groter. De kinderen rennen eerst om pilon 1 en laatste pilon, daarna om pilon 1 en de ene laatste pilon, dan pilon 1 en de op twee na laatste pilon, enz. Dit totdat er een rondje om pilon 1 en pilon 2 wordt gerend. Als de spiraal is voltooid rennen de kinderen in een rechte lijn uit de spiraal. Hierna wordt de spiraal in de andere richting gerend.
Je kan de kinderen ook in een rijtje (achter elkaar) de spiraal laten rennen.

Variatie mogelijkheden:
Je kan gekleurde hoedjes op een rij leggen waarbij de buitenste dezelfde kleur (bijv. rood) hebben, de op één na buitenste dezelfde kleur (bijv. blauw) hebben enz. De kinderen rennen eerst om de twee rode hoedjes, dan om de blauwe hoedjes, enz. De kinderen eindigen hier dus in het midden van de rij hoedjes.jeugdatleet.nl - oefenvormen atletiek