Hoofdpagina Oefenvormen     Links Over deze site Contact  

Oefenvorm: Medicinebal stootspel  
Terug naar: kogelstoten

Onderdeel: Kogelstoten
Leeftijdscategorieën: A-pupillen, D-junioren
Benodigde materialen: 2 of 3 kg medicineballen, pilonnen

(mogelijke) doelstellingen:

Met kracht wegstoten van een bal
Sprinten met ballast


Organisatie:
Zet op ongeveer 17 meter van elkaar twee lijnen uit, bijv. met pilonnen.

Stofomschrijving:
Vorm drietallen. Twee kinderen gaan achter de startlijn staan (dit zijn de nummer 1 en 2). Het andere kind (nummer 3) gaat achter de lijn aan de overkant staan. De nummers 1 krijgen een medicinebal.
Op signaal van de trainer stoten de nummers 1 de medicinbal vanaf de borst zover mogelijk voor zich uit. Nadat iedereen heeft gestoten, gaan de nummers 2 bij de startlijn klaarstaan. Als de trainer "rennen!" roept, rennen de nummers 2 naar hun medicinebal, die ergens op het veld ligt. Ze pakken deze op en nemen hem mee naar de overkant. Daar aangekomen, geven ze de medicinebal aan de nummers 3. Deze rennen met de bal terug naar de startlijn. Als ze de medicinebal met één hand op de startlijn leggen en de anderehand in de lucht steken zijn ze klaar. Welk drietal is het snelst? Vervolgens wisselen de rollen om

Variatie mogelijkheden:
In de plaats van stoten, kan je de kinderen de bal (op voetbal ingooi manier) laten wegwerpen.jeugdatleet.nl - oefenvormen atletiek