Hoofdpagina Oefenvormen     Links Over deze site Contact  

Oefenvorm: Beginstoot  
Terug naar: kogelstoten

Onderdeel: Kogelstoten
Leeftijdscategorieën: Pupillen
Benodigde materialen: Kogels, kogelstootbak

(mogelijke) doelstellingen:

Stootbeweging oefenen
Kenismaken met de techniek


Organisatie:
Leg de kogels op het gras naast de bak neer. Zorg dat de kinderen op een veilige plek staan, bijvoorbeeld achter de ring.

Stofomschrijving:
De kinderen stoten om de beurt de kogel vanuit de kogelstootring weg. Ze gaan in spreidstand evenwijdig aan de stootrichting klaarstaan. Ze kijken dus opzij. Met de kogel in de nek zakken ze door het achterste been en leunen enigszins naar achteren. Bij het wegstoten bewegen ze eerst het gewicht naar voren voordat ze de kogel vanuit de nek wegduwen.
Let op dat de kinderen de kogel met de vingerkootjes vasthouden, de kogel raakt de handpalm niet aan. Ze leggen de kogel vooraan in het kuiltje tussen de nek en de schouder neer. De duim voor en andere vingers achter. Let op dat ze de elleboog van de stootarm spits naar achteren houden. De kogel bevindt zich voor de schouderlijn en de elleboog. De elleboog blijft gedurende de hele stoot achter de kogel en volgt de stootrichting.

Variatie mogelijkheden:
Je kan deze techniek ook aan de achter- of zijkant van de bak oefenen, er kunnen dan meerdere kinderen tegelijk stoten.jeugdatleet.nl - oefenvormen atletiek