Hoofdpagina Oefenvormen     Links Over deze site Contact  

Oefenvorm: Nummersprint  
Terug naar: sprinten

Onderdeel: Sprinten
Leeftijdscategorieën: Alle
Benodigde materialen: 4 pilonnen, 2 hoedjes

(mogelijke) doelstellingen:

Trainen van sprintjes
Concentreren op bepaald teken


Organisatie:
Zet voor ieder groepje uit: een pilon, 12 meter verder een hoedje en nog eens 12 meter verderop weer een pilon (zie ook afbeelding). De hoedjes geven de plek aan waar de groepjes komen te staan.

Stofomschrijving:
Verdeel de groep in twee (of meer) groepjes. Ieder groepje gaat achter elkaar bij een hoedje staan. De kinderen van ieder groepje zijn genummerd van 1 t/m x . De trainer roept een nummer. De kinderen die dat nummer hebben (één van ieder groepje) rennen naar de voorste pilon. Hier rennen ze omheen en dan langs hun groepje naar de achterste pilon. Nadat ze om deze tweede pilon hebben gerend, rennen ze terug naar hun oude plek in het groepje. Het kind dat als eerst terug op zijn plek staat, wint en krijgt eventueel een punt voor zijn groepje.
Laat de kinderen af en toe van volgorde veranderen, zodat ze een andere tegenstander hebben.

Afbeelding:
Variatie mogelijkheden:
Laat de kinderen zitten. Ze moeten bij het horen van hun nummer, opstaan, om de pilonnen rennen en weer op hun oude plek gaan zitten. Ook kan je de kinderen in plaats van nummers, kleuren (of nog iets anders) geven.jeugdatleet.nl - oefenvormen atletiek