Hoofdpagina Oefenvormen     Links Over deze site Contact  

Oefenvorm: Ratten en Raven  
Terug naar: sprinten

Onderdeel: Sprinten
Leeftijdscategorieën: Pupillen
Benodigde materialen: 4 pilonnen

(mogelijke) doelstellingen:

(Onbewust) trainen van sprintjes
Leuk spel


Organisatie:
Zet twee pilonnen op ongeveer 40 meter afstand van elkaar, dit zijn de twee finishlijnen . Zet halverwege deze finishlijnen, twee pilonnen op ongeveer 2 meter van elkaar (zie ook afbeelding)

Stofomschrijving:
Vorm tweetallen. Één kind is de rat, het andere kind is de raaf. Alle ratten vormen een rijtje bij één van de middelste pilonnen, alle raven bij de andere pilon. De rat en de raaf van ieder tweetal staan nu ongeveer 2 meter van elkaar.
De trainer roept ratten of raven. Als de trainer ratten roept, rennen alle ratten weg richting hun finishlijn. De raven proberen hun rat te tikken voordat deze over de finish is. Als de trainer raven roept, rennen de raven weg en proberen de ratten hun raaf te tikken.
Als het lukt om te ontkomen, of als het lukt om de andere te tikken, krijgt het kind een punt. Hoeveel punten kunnen de kinderen verzamelen? Na een paar keer rennen krijgen alle kinderen een andere tegenstander.

Afbeelding:
Variatie mogelijkheden:
Er is alleen een team ratten en een team raven. Als de trainer ratten roept, proberen de raven samen zoveel mogelijk ratten te tikken (voordat deze veilig zijn). Ratten die worden getikt, horen vanaf dan bij het team van de raven. Omgekeerd als de trainer raven roept.jeugdatleet.nl - oefenvormen atletiek