Hoofdpagina Oefenvormen     Links Over deze site Contact  

Oefenvorm: Ophaalloop  
Terug naar: langere afstanden

Onderdeel: Langere Afstanden
Leeftijdscategorieën: Alle
Benodigde materialen: 4 pilonnen

(mogelijke) doelstellingen:

Leuk renspel
Samenwerken met groepje


Organisatie:
Zet met 4 pilonnen een vierkant van ongeveer 14 bij 14 meter uit.

Stofomschrijving:
Maak vier groepjes (bij voorkeur vier of vijf kinderen per groepje). Ieder groepje gaat bij één van de pilonnen staan. Op teken rent het eerste kind van ieder groepje een rondje om het vierkant. Bij passage van zijn groepje pakt deze de hand van kind nummer 2 vast en ze rennen samen een rondje om het vierkant. Vervolgens worden ook omstebeurt de overige kinderen van het groepje opgehaald. Als er met het hele groepje (hand in hand) een rondje is gerend, valt loper nummer 1 (diegene die dan het langst heeft gerend) af. Deze gaat weer bij de pilon staan, daarna valt nummer 2 af enz. Dit gaat door totdat het laatste kind één rondje heeft gerend heeft.
Welk groepje is als eerst klaar?

Variatie mogelijkheden:
Er kunnen andere routes worden gelopen. Zet bijvoorbeeld in het midden met vier pilonnen een kleiner vierkantje uit waar ze omheen rennen. Of plaats langs de route enkele hindernissen.
Verder kan je ieder groep een touw geven die ze vastpakken in de plaats dat ze elkaars handen vasthouden.jeugdatleet.nl - oefenvormen atletiek